Idrettslaget Express - hvordan vi håndterer koronavirus

Postet av IL Express den 11. Mar 2020

Sist oppdatert: 25.03.2020 kl. 11.30

Alle aktiviteter i Idrettslaget Express er nå innstilt, Stadionanlegget med fotballbaner og klubbhus er stengt. 
Tiltakene følger rådene fra myndighetene og gjelder frem til rådene endres eller nye råd foreligger. 


Denne artikkelen beskriver hvilke tiltak som har blitt gjort og gjøres i klubben gjør rundt Korona-smitte. Vi gjør ikke dette for at dere skal være bekymret, men for å hjelpe til å forebygge i størst mulig grad.

For mer informasjon om viruset ber vi dere se folkehelseinstituttets temaside: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Norges Idrettsforbund har også kommet med "spørsmål og svar til idrettsklubber vedrørende koronaviruset": https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/   

Siden vår administrasjon er de som har størst mulighet til å samle inn informasjon om det som skjer i gruppene og lagene. På den måten får vi som klubb det beste grunnlaget for å gjøre riktige valg raskt.

Kontaktpersoner vedrørende Korona-håndtering i Idrettslaget Express(begge varsles): 

NB! Det er på www.ilexpress.no vi vil legge ut ny informasjon, oppdateringer og tiltak i Idrettslaget Express

Fra perioden frem til 12.03.2020:

For at vi skal kunne gjøre gode vurderinger, handle raskt og bidra til å unngå spredning, er vi avhengig av at: 

 • alle medlemmer, trenere, støttespillere og foreldre rapporterer mistanke om og kjente tilfeller av Korona-infeksjon til Administrasjonen. Vi vil vise varsomhet i forhold til informasjonen som blir delt med oss, men vi trenger den så raskt som mulig
 • lagledere, trenere viser varsomhet og unngår å samle grupper tett. 
 • alle som planlegger turer, samlinger eller å samle større grupper (pt. over 50 personer) (spesielt innendørs) må varsle administrasjonen.

På bakgrunn av dette, vil vi - om nødvendig i samråd med medisinsk ekspertise - iverksette nye tiltak i klubben. 

VI ØNSKER AT ALLE VÅRE MEDLEMMER OG ANDRE SOM BESØKER VÅRE ARENAER GJØR FØLGENDE:

 • foreldre og andre som ikke trenger å ha kontakt med spillere under kamp, trening, konkurranse, holder god avstand til lag/grupper.
 • alle benytter personlige hånddesinfeksjonsprodukter på arenaene
 • unngår all form for håndhilsing og/eller klemming mellom utøvere før under og etter kamp/trening  – inklusive på premieutdelinger og liknende
 • karantene utvides til også å omfatte foreldre og søsken til personer som allerede er i karantene
 • alle som har vært på reise til Nord-Italia, Kina, Iran, sør-Korea og Tirol ( Østerrike) siste 14 dager skal avstå fra å delta på treninger og konkurranser/kamper
 • alle – enten det er utøvere, foreldre, besøkende eller arrangører – som ikke er 100 % friske bes om å avstå fra deltakelse og holde seg borte fra arenaen
 • alle oppfordres til god håndhygiene og å unngå nærkontakt med hverandre
 • ta samtaler og planlegging utendørs i den grad det er mulig - unngå garderober
 • dusj hjemme i stedet for på arenaene.

Oversikt over påvirkede treninger/arrangement:

 • All aktivitet i Express Håndball er innstilt ut uke 12 (22.03) 
 • All aktivitet i Express Turn og trim er innstilt ut hele vårsesongen 2020
 • All breddeaktivitet i Express Fotball er innstilt ut april
 • All aktivitet på klubbhuset, med garderober og styrkerom  avlyser og klubbhuset stenger ned ut uke 11(til 15.03, fra 12.03 kl. 13.00)
 • Raulandsturen (allidrett) avlyst
 • Klubbdommerkurs (fotball), mandag 16.03 er utsatt.

Informasjon fra særkrets og forbund:


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.