IL Express har fått ny nettside

Postet av IL Express den 5. Mai 2022

Den nye siden finner du her

https://ilexpress.no/

Fotballgruppa:

https://ilexpress.no/fotball/Årsmøtet IL Express Fevik 2022

Postet av IL Express den 18. Mar 2022

Hæder og ære

Mandag 14. mars holdt idrettslaget Express sitt årsmøte på Fevik Stadion. Årsmøtet startet med utdeling av heder og ære. Siden årsmøtet 2021 ble holdt digitalt ble de ikke delt ut hederspriser. Dette gjorde at nominasjonene til 2021 også ble delt ut i 2022. Idrettslaget er svært stolt over alle frivillige som bidrar med tusenvis av timer for å kunne tilby best mulig idrettsaktivitet for våre medlemmer og det er veldig stas å kunne få gjort heder på de som har lagt ned en ekstra innsats.  

Idrettslaget Express Fevik fikk på årsmøtet to nye æresmedlemmer, Else Sætra og Jon Ove Heen ble tildelt æresmedlemskap og blir med det æresmedlem nummer 15.  og 16. i Idrettslaget Express Fevik sin 103 år lange historie.
Else Sætra mottar bekreftelse på sitt æresmedlemskap av Leder Laila Asbjørnsen

 Jon Ove Heen sammen med Laila Asbjørnsen


Kenneth Kristoffersen mottok Hederstegn

Bragdstatuett tildelt Kristen Heimdal, Kristen var ikke tilstede under årsmøtet

 


 Julie Carlsen Lorentzen mottok prisen for årets Expresser på Fotballavdelingens årsmøte 

 Jim Eriksen mottok prisen for årets Expresser i etterkant av Fotballavdelingens årsmøte 

 Trygve Helge Nielsen mottok gavekort for takk for innsatsen han har gjort gjennom en mannsalder. Trygve Helge pensjonerte seg som banemester desember 2020, men er fortsatt svært aktiv 

 

Årsmøtebehandling

Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker, saksliste, regnskap og avdelingenes årsberetninger ligger vedlagt i årsberetning og protokoll fra årsmøtet. 

Etter innspill ble det vedtatt navneendring for idrettslaget som nå heter Idrettslaget Express Fevik, og stedsnavnet Fevik skal knyttes til idrettslagets navn.

Det ble vedtatt en organisasjonsendring i en prøveperiode på ett år med det formål å få en bedre organisering av styre, avdelinger og utvalg. 

Vi kommer i løpet av våren 2022 til å gjennomføre geotekniske grunnundersøkelser på Fevik Stadion for å sikre at rehabilitering og nybygg av idrettsanlegget gjennomføres på riktig måte i forhold til grunnforholdene

Fra 2023 ble det vedtatt en økning i medlemskontingenter for 2023 til:

• Æresmedlem: kr. 0,- 

• Trener eller leder: kr. 100,- 

• Støttemedlem/Aktiv 65+: kr. 300,- 

• Aktiv 4-12 år: kr. 650,- 

• Aktiv 13-17 år: kr. 900,- 

• Aktiv over 18 år: kr. 1100,- 

• Familiekontingent: kr. 2000,- 


I tillegg ble det innført videreføring av treningsavgifter i avdelingene fotball, basketball og turn. Nytt av året er at idrettslaget fra høsten 2022 ønsker mulighet for å innføre treningsavgift på inntil 500,- per halvår for bruk av styrkerommet på Fevik Stadion.

Økonomi

I 2021 har avdelingene Orientering, Turn, Basketball og Seniorgruppa regnskap som viser underskudd. Men alle de nevnte avdelinger har likviditet til å dekke eget underskudd. 

Idrettslaget samlet har inntekter på kr 6 834 521,- og kostnader på kr 6 054 833,-. Det gir oss et positivt resultat på 722 996,- før disponeringer.   

Budsjettet for 2022 viser at vi har tro på ytterligere økonomisk vekst, Idrettslaget har budsjettert med inntekter på 7 828 241,- og kostnader på kr 7 801 705,- noe som utgjør et negativt resultat før disponering på kr 11 454,-. 

Valg

Laila Asbjørnsen stiller til gjenvalg som leder for to nye år, det samme gjør Jarle Hille som anleggsansvarlig. Roy Svarstad fortsetter ett år til som leder og Hege Beate Stavset over tar stafettpinnen som kasserer fra Cecilie Hille. Sondre Ruberg Kristiansen blir valgt inn som varamedlem. 

I avdelingene er det fotballavdelingen og allidrett som har endring avtroppende ledere. Kenneth Gorman tar over stafettpinnen etter Jon Ove Heen i fotballavdelingen. 

For allidrett går Anne Lise Dalene av vakt, men der er ikke kommet på plass ny leder for avdelingen og hovedstyret får i oppgave å finne leder for avdelingen. 

Hovedstyrets sammensetning til årsmøtet 2023 vil være:

Rolle     Navn 

Leder     Laila Asbjørnsen 

Nestleder     Roy Svarstad 

Styremedlem Anleggsansvarlig     Jarle Hille 

Styremedlem Kasserer     Hege Beate Stavset 

Styremedlem Basketball     Nick Savaris 

Styremedlem Friidrett     Henrik Kofoed Nielsen 

Styremedlem Fotball     Kenneth Gorman 

Styremedlem Håndball     Margot Telnes 

Styremedlem Allidrett 

Styremedlem Orientering     Dag Magne Vedå 

Styremedlem Turn     Cecilie Hille 

Varamedlem     Sondre Ruberg Kristiansen 


Vedlegg: 

2022.03.14 Protokoll årsmøte - signert.pdf

2022.03.07 Årsmøtedokumenter til nettsiden.pdfFevik Elektro forlenger avtale i 3 nye år

Postet av IL Express den 17. Mar 2022

I 2019 fikk vi med Fevik Elektro på en stor sponsoravtale som kommer hele idrettslaget til gode og Fevik Elektro får være svært synlige i det meste av vår aktivitet.

I tillegg har vi brukt Fevik Elektro til alt elektrisk arbeid som blir utført på vårt idrettsanlegg og vi er strålende fornøyde. 

Det er med glede at vi kan annonsere at Fevik Elektro fortsetter samarbeidet i 3 nye år. 3 nye år med støtte til Idrettslaget Express Fevik.

Gjør som oss, bruk Fevik Elektro dersom du trenger å få utført elektrisk arbeid.


Se video fra åpningen av lysene på kunsgressbanen høsten 2020 her: 
Heder og ære på årsmøtet

Postet av IL Express den 15. Mar 2022

Heder og ære ble utdelt på fotballgruppas årsmøte 28. februar:

Asbjørn Toft Lorentzen fikk prisen Bas Van Den Belds pokal som årets trener i barne og ungdomsfotballen.


Julie Lorentzen fikk prisen "Årets Expresser" for sitt engasjement i klubben. Både som kioskansvarlig på A-lags kampene og at hun er ett "ja menneske" som stiller opp både i fotballen, styret og i håndballen.

Jon Ove Heen takker av som leder av fotballgruppa og overlater klubba til Kenneth Gormann. På årsmøtet for Express Fevik ble Jon Ove også tildelt æresmedlemskap i Express Fevik.

I etterkant av årsmøtet fikk veteran Jim Eriksen også tildelt prisen "Årets Expresser". Jim er og har alltid vært ett ja menneske og ett godt forbilde. 

Årsmøte i fotballgruppa

Postet av IL Express den 10. Feb 2022

Årsmøtet i fotballgruppa avholdes 28. februar på klubbhuset, kl. 18:00. Eventuelle forslag må sendes til Magne Aslaksen på e-post ma-asl@online.no innen 21. februar.