IL Express Fotball sertifisert som NFF Kvalitetsklubb som første klubb i Aust-Agder!

Postet av Nicolai Somdal den 18. Nov 2015

KValitetsklubb


Etter ca. 1,5 års arbeid ble Express Fotball sertifisert som NFF Kvalitetsklubb på en samling med NFF Agder fredag 13. november! Express Fotball er første klubb i Aust-Agder, og den andre av 76 klubber i hele Agder som oppnår sertifiseringen.

NFF Kvalitetsklubb er et prosjekt fra NFF hvor deltakene klubber må oppfylle kriterier innenfor en rekke områder for å oppnå sertifisering.

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur. (Hentet fra NFF).

Kriterier

Kriteriene man må oppfylle handler om aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. Mer konkret stilles det krav til blant annet sportsplan, kompetanse på trener- og ledersiden og at man gjør tiltak både i forbindelse med rekruttering og opplysning om verdier, Fair Play med mer.

Et viktig punkt er også at alt skal dokumenteres! Informasjon som er nyttig for medlemmer skal være tydelig presentert på hjemmeside, og internt skal man dokumentere instrukser på det meste av arbeidsoppgaver og rutiner. Dette skaper trygghet i arbeidsoppgavene de enkelte personer skal utføre, og klubben får et godt rammeverk for å gjennomføre årlige arrangementer og tiltak. Ikke minst skaper det et meget godt grunnlag for nye personer som kommer inn i klubben, enten som trener, leder, oppmann eller foreldrekontakt. Alle får tydelige retningslinjer å forholde seg til.

Kvalitetsklubb stiller også krav til god økonomistyring:

God økonomistyring gir trygghet for klubben og dens tillitsvalgte. Mange frivillige er usikre på hvilke lover som gjelder, og hvilke rutiner klubben har.

Klubben må ha en plan for hvordan midlene forvaltes, hvem som har fullmakt til konti, hvordan håndteres dommerregninger og kjøreregninger etc.

Laglederen rundt det enkelte lag trenger også å kjenne til lovverk og klubbens regler. Det gir trygghet til å påta seg verv at klubben har god struktur og gir informasjon om hva som gjelder av krav. (Hentet fra NFF).

Sertifiseringen IL Express Fotball har oppnådd er nivå 1 av NFF Kvalitetsklubb. På cupfinaleseminaret på Ullevaall førstkommende helg vil nivå 2 bli presentert. Kriteriene er altså ikke kjent foreløpig, men det vil, etter det vi vet, bli enda høyere krav innenfor de samme områdene, for eksempel på kompetansenivået til trenere og ledere. Det er også lagt opp til et nivå 3, men dette har vi ikke informasjon om foreløpig.

Ønsker du å lese alle kriteriene kan du trykke her.

IL Express Fotball er stolte av å kalle seg en Kvalitetsklubb!


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Arkiv

Levert av IdrettenOnline