Billig dekkskift lørdag 18. april

Postet av IL Express den 7. Apr 2020

Fevik Bilverksted og Express Fotball tilbyr dekkskifte lørdag 18. april for kun kr. 200,-. Vi kan også hente bil og dekk hjemme hos deg for kr 250,- inkludert dekkskift (innenfor postnummer 4870) hvis du ønsker det. For bestilling av henting bil, sende e-post eller sms til Magne før fredag 17. april: ma-asl@online.no / 92632960. 

Sigbjørns dyktige folk står for dekkskifte og spillere fra Express A-lag kjører og henter biler. Det blir servering av gratis kaffe og boller. Sigbjørn er i det gavmilde hjørnet, så all inntekt denne dagen går uavkortet til Express Fotball.

Med hilsen

Sigbjørn Bentsen og Magne Aslaksen0 Kommentar

Fevik Stadion åpnes for aktivitet

Postet av IL Express den 3. Apr 2020

Som følge av at helsedirektoratet, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Grimstad Kommune har alle fattet vedtak om at utendørs idrettsanlegg åpnes for trening velger også Idrettslaget Express å åpne Fevik Stadion med OSM kunstgress for aktivitet. 

Vi minner om at aktiviteten må være innenfor de gjeldende smittevernregler:
Det betyr at det ikke skal være mer enn fem personer sammen, med en avstand på to meter. Avstanden gjelder både innad i gruppen, og til andre personer. Videre oppfordres det tydelig til at det bør være voksne tilstede der det er aktivitet for barn og ungdom.

Som følge av at all aktivitet må være innenfor de smittevernreglene som myndighetene har anbefalt velger vi å ikke låse opp målene i denne omgang. Flomlysene vil også fortsatt være avslått så det vil ikke være mulig med kveldsaktivitet. 

Vi vurderer situasjonen og tiltakene fortløpende og gir beskjed gjennom hjemmesiden når det kommer endringer. 

Idrettslaget Express oppfordrer alle til å være bevisste det ansvaret som ligger i å benytte banene og å trene sammen. Vi er glade for at folk trener og oppfordrer til dette, men vi vil gjerne at både store og små passer på at dette skjer innenfor trygge rammer. 

Det er vanskelig å hele tiden være bevisste på dette når man er i aktivitet, og det er lett å gjøre "små" feil som kan føre til store konsekvenser. 

Tren trygt - enten du gjør det alene, sammen med andre - både på og utenfor våre arenaer!

 

Idrettslaget Express

 


0 Kommentar

Fevik Stadion er stengt!

Postet av IL Express den 25. Mar 2020

Stadionanlegget på Fevik Stadion med fotballbaner, løpebane og klubbhus er som følge av pålegg fra myndighetene med hensikt å redusere smittefare stengt.
Vi ser allikevel at det er flere som benytter anlegget til tross for disse beskjedene.
Vi vil minne om at det er svært gode grunner for at anlegget er blitt stengt av myndighetene og ber om at alle respekterer dette til den nåværende krisen er over.

Husk at selv om du ikke selv er i en risikogruppe og at sannsynligheten for at det å bli syk har farlige konsekvenser for deg, så kan du bidra til å spre smitte til andre som ikke tåler å bli (mer) syke. 

Nettopp derfor er det så viktig at vi alle lytter til rådene fra myndighetene. Dessuten er det større sjanse for at vi raskere er tilbake på banen om vi alle er gode på dette i dag.


0 Kommentar

Idrettslaget Express - hvordan vi håndterer koronavirus

Postet av IL Express den 11. Mar 2020

Sist oppdatert: 25.03.2020 kl. 11.30

Alle aktiviteter i Idrettslaget Express er nå innstilt, Stadionanlegget med fotballbaner og klubbhus er stengt.
Tiltakene følger rådene fra myndighetene og gjelder frem til rådene endres eller nye råd foreligger. 


Denne artikkelen beskriver hvilke tiltak som har blitt gjort og gjøres i klubben gjør rundt Korona-smitte. Vi gjør ikke dette for at dere skal være bekymret, men for å hjelpe til å forebygge i størst mulig grad.

For mer informasjon om viruset ber vi dere se folkehelseinstituttets temaside: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Norges Idrettsforbund har også kommet med "spørsmål og svar til idrettsklubber vedrørende koronaviruset": https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/   

Siden vår administrasjon er de som har størst mulighet til å samle inn informasjon om det som skjer i gruppene og lagene. På den måten får vi som klubb det beste grunnlaget for å gjøre riktige valg raskt.

Kontaktpersoner vedrørende Korona-håndtering i Idrettslaget Express(begge varsles): 

NB! Det er på www.ilexpress.no vi vil legge ut ny informasjon, oppdateringer og tiltak i Idrettslaget Express

Fra perioden frem til 12.03.2020:

For at vi skal kunne gjøre gode vurderinger, handle raskt og bidra til å unngå spredning, er vi avhengig av at: 

 • alle medlemmer, trenere, støttespillere og foreldre rapporterer mistanke om og kjente tilfeller av Korona-infeksjon til Administrasjonen. Vi vil vise varsomhet i forhold til informasjonen som blir delt med oss, men vi trenger den så raskt som mulig
 • lagledere, trenere viser varsomhet og unngår å samle grupper tett. 
 • alle som planlegger turer, samlinger eller å samle større grupper (pt. over 50 personer) (spesielt innendørs) må varsle administrasjonen.

På bakgrunn av dette, vil vi - om nødvendig i samråd med medisinsk ekspertise - iverksette nye tiltak i klubben. 

VI ØNSKER AT ALLE VÅRE MEDLEMMER OG ANDRE SOM BESØKER VÅRE ARENAER GJØR FØLGENDE:

 • foreldre og andre som ikke trenger å ha kontakt med spillere under kamp, trening, konkurranse, holder god avstand til lag/grupper.
 • alle benytter personlige hånddesinfeksjonsprodukter på arenaene
 • unngår all form for håndhilsing og/eller klemming mellom utøvere før under og etter kamp/trening  – inklusive på premieutdelinger og liknende
 • karantene utvides til også å omfatte foreldre og søsken til personer som allerede er i karantene
 • alle som har vært på reise til Nord-Italia, Kina, Iran, sør-Korea og Tirol ( Østerrike) siste 14 dager skal avstå fra å delta på treninger og konkurranser/kamper
 • alle – enten det er utøvere, foreldre, besøkende eller arrangører – som ikke er 100 % friske bes om å avstå fra deltakelse og holde seg borte fra arenaen
 • alle oppfordres til god håndhygiene og å unngå nærkontakt med hverandre
 • ta samtaler og planlegging utendørs i den grad det er mulig - unngå garderober
 • dusj hjemme i stedet for på arenaene.

Oversikt over påvirkede treninger/arrangement:

 • All aktivitet i Express Håndball er innstilt ut uke 12 (22.03) 
 • All aktivitet i Express Turn og trim er innstilt ut uke 12 (til 22.03)
 • All breddeaktivitet i Express Fotball er innstilt ut april
 • All aktivitet på klubbhuset, med garderober og styrkerom  avlyser og klubbhuset stenger ned ut uke 11(til 15.03, fra 12.03 kl. 13.00)
 • Raulandsturen (allidrett) avlyst
 • Klubbdommerkurs (fotball), mandag 16.03 er utsatt.

Informasjon fra særkrets og forbund:


0 Kommentar

Årsmøtet i fotballgruppa

Postet av IL Express den 17. Feb 2020

Express fotball sitt årsmøte ble avholdt 12. februar på klubbhuset. Disse fikk velfortjent heder: 

Årets Expresser ble Roy Ludvigsen. 

Årets unge Expresser tildelt Olav Hovstad.

Årets trener pokal (Bas Van Den Belds pokal) til Asbjørn Toft Lorentzen og Thorvald Hansen.

Takk til alle tidligere styremedlemmer, nytt styre på denne siden http://www.exf.no/p/17127/kontakt 
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline